اطلاعاتی که از طریق وب سایت و اپلیکیشن پرشیافیکس از شما دریافت خواهد شد از قرار زیر است:

هنگام خرید: شماره همراه، مشخصات فردی، آدرس، ایمیل و باربری مد نظر مشتری
هنگام درج نظرات: ایمیل، پیام شما
هنگام ثبت کد معرف: نام، شماره تماس

توضیح:
سیاست ما حفظ حریم کاربران وب سایت است و اطلاعات دریافتی به جز موارد اعلامی کاربرد دیگری نخواهد داشت. ما از این اطلاعات صرفا جهت بهبود خدمات و یا ارسال سفارشات و هدایا استفاده میکنیم.ما فقط به اطلاعاتی که شخص شما در سایت وارد می کنید دسترسی داریم و آنها را جمع آوری می کنیم، اطلاعاتی که از طریق ایمیل و یا دیگر روش های ارتباطی برای ما ارسال کرده اید شامل این قانون می شود. در نظر داشته باشید که ما این اطلاعات را به کسی نمی فروشیم وصرفا از اطلاعات شما برای پاسخ دادن به خودتان استفاده می کنیم.