شرایط گارانتی مرجوع و تعویض کالا

1. مغایرت کالا با دیتاشیت ارائه شده بر روی بسته بندی و یا وب سایت رسمی.
2. بسته بندی کالا سالم و بدون دست کاری مرجوع گردد.
3. خریدار در صورت نیاز؛ سریال، تاریخ و ویدئو کالای معیوب را برای شرکت ارسال نماید.
4. ارسال پیام به شماره 09900880096 و اعلام مشکل ظرف مدت 10 روز از تاریخ بارنامه (به غیر از خشک شدن کالا پیش از انقضا که شامل این قانون نمی‌باشد)
5. کالای مرجوعی از لحظه اعلام به شرکت، نزد خریدار به عنوان امانت بوده و متعهد می‌گردد از هرگونه آسیب و دستکاری کالا خودداری نموده و کالا را به مدت یک هفته پیش از ارسال جهت بررسی عوامل فنی شرکت نزد خود نگه دارد. و سپس از طریق معرفی شده شرکت آن را بدون هزینه پس کرایه برای فروشنده ارسال نماید.
6. ارسال بار جدید و یا استرداد مبلغ پس از دریافت انبار شرکت و بررسی کالای مرجوعی صورت می‌گیرد.
7. چنانچه کالای مرجوعی دستکاری شده و یا خریدار نسبت به مشکل گزارش داده شده ادعای کذب نموده باشد، تمام هزینه های ارسال، دریافت و بررسی کارشناس به عهده خریدار بوده و کالا پس از تسویه خسارات برای خریدار ارسال می‌گردد.
8. در کالای مرجوعی ملاک قیمت روز خرید می باشد. و چنانچه خریدار قصد تعویض با کالای دیگری داشته باشد، کالای تعویضی به قیمت روز مرجوعی محاسبه خواهد شد.شرایط گارانتی مرجوع و تعویض کالا