مزایا و کاربرد های چسب آهن

مزا و کاربرد چسب اهن چیست ؟؟