بایگانی برچسب: افزایش قیمت چسب های کارتریجی

افزایش قیمت مواد اولیه

Silicone-Cartridge

علی رغم کاهش نسبی قیمت ارز، متاسفانه با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه هستیم. قیمت کارتریج با 10 درصد افزایش […]